QPAC A320涂装:Air France

x-plane.org的用户黑猫(black cat)制作了QPAC的A320 V1.1 法国航空涂装
5 Z' A7 X! n" Y/ `1 h2 ^[attach]1648[/attach]2 l1 x$ W  S( n0 E/ o' L5 l+ B+ W
------------------------------
* `6 C* x$ {9 _( P废话不说,直接上网址
0 {( Y" g4 i6 R# H" Y- |http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=17698
飞上蓝天是很多人的梦想,那对飞翔的翅膀 叫做安全
空客的飞机不会飞啊 。
QPAC A320一直飞不明白 。