CPU:I7 860+ x) W' n' E' R' Y
内存:4GB/ W. J' K7 t7 |& E5 @% A
显卡:6850
# f  y/ U5 v1 k$ s+ {  [% V8 k. G硬盘:西数2T; O6 z$ u& l# k7 p
系统:WinXP+Win7, z/ b0 A0 C) r- m
电源:海盗船450W
1# kingla
! ~" M! a) Q  v. D( A2 j! m) }8 V6 y* Y
9 f1 V" t. [( Z% H# N
$ a, K" y* o6 A! [+ i3 U
你们都是战士啊 ,配置很强大哦 。% s" O( f& `5 g, V/ o' Z
8 H* W4 L( h% K2 c4 h/ X
! O) a4 V  c6 H" {& z9 u4 e; i7 I6 t
我的配置 ,集成显卡 。显存512的 ,似乎是 。 内存1G 。 玩的还不错 。虽然画面一般 ,运行A380插件机会卡 。
在家27寸IMAC,出门13.3寸的macbook。PC机?不会使的。也不愿意使,比较丑陋。
CPU:酷睿2双核E82000 P2 G' k/ V; b4 D! r2 }8 G) N' Z
主板:华硕P5Q
2 M6 L# n) s! H/ e' C+ i% p5 l内存:金士顿8G
) o, g' l* ]% g& ?显卡:HD6790 DDR5 1G
% A1 i, K+ O# [4 h$ O3 }# C, t" @硬盘:西部数据500Gx2,西部数据2T,迈拓80G4 G5 Q; j! y0 U
电源:额定520W
硬件概要
  v8 Y% q+ k4 ^+ l8 Y' rCPU 英特尔 Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz
; a) J8 k6 q3 y1 t9 [. m主板 富士康 - 英特尔 945GC (Lakeport-GC) + ICH7
# g4 b; u9 x( A: Y内存 金士顿 1GByte DDR2-SDRAM 666 MHz 单通道
. T0 K( O, D7 I  f显卡 nVIDIA GeForce 9300 GS (G98/D8M)" W7 }/ t" q: Y6 U5 {
主硬盘 西部数据 320GB 7200 转/分钟
  R3 Y2 d& G( Q$ x声卡 英特尔 82801GB ICH7 - High Definition Audio [A1]' u- V  d$ b* z% |! z
网卡 瑞昱 PCIe FE Family Controller
我喜欢飞行
请问你MAC上用什么摇杆啊?5 U1 {6 {# {7 n4 V" i% i; I, S
3 a) e( D7 F" n+ P$ l# n! _
换了台电脑再发一下,终于可以流畅的跑XP9了。8 m6 T( A7 C% F( a  F
15”macbookpro  
8 ?/ z0 m: q" O! T& QCPU :Intel Core 2 Duo 2.8G8 X! W: I$ K( e6 k
显卡 :NVIDIA GeForce 9600M GT 512M
4 Z! m7 x4 k% j, u/ |: n内存 :2GB×2  DDR3 1067 MHz) w3 M6 a& p3 W9 G. R5 ~
硬盘 :500GB Hitachi 5400转
& r7 M8 R1 i" ~# ?7 v# N  jsignx 发表于 2009-9-14 16:07
CPU intel 双核 T5250 1.5 GHz2 w1 X0 I$ X7 a7 x' r: B" p: w" n
显卡 8600mgt 256M
3 U. c. r9 y2 q内存 3G" u& R8 m" O0 C  I; l- y
系统 Windows 8) S4 r/ c) q9 ]7 w: C3 k
硬盘 5400转 320G