QPAC A320涂装:Air France

x-plane.org的用户黑猫(black cat)制作了QPAC的A320 V1.1 法国航空涂装; y* u' p8 ^* d9 g5 G
[attach]1648[/attach]
; {7 [/ L. I. n------------------------------* B. T! ]9 @& N* U  p" |; G
废话不说,直接上网址
. B$ ]: W1 b$ Q$ M+ Mhttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=17698
飞上蓝天是很多人的梦想,那对飞翔的翅膀 叫做安全
空客的飞机不会飞啊 。
QPAC A320一直飞不明白 。